Zal op een later nader te bepalen tijdstip, als alles hopelijk weer veilig kan verlopen gehouden worden