We hebben onze laatste 20 kg vandaag in onze visvijver uit gezet (27-11-2020), we moeten ons systeem gaan verbouwen,
hebben voorlopig geen forel om uit te zetten,
u kunt wel komen forel vissen zonder dat de forel extra wordt uitgezet.
(zit altijd nog een standing stock in).
 De kosten hiervoor zijn voor volwassenen 10,- euro voor 1 hengel en voor 2 hengels (1 persoon) 15,- euro, voor kinderen 5,- euro.
Eind Januari cq half Februari 2021 gaan we weer van start. Met inzetten van nieuwe forel.
Houdt voor exacte datum onze site in de gaten.

Tarieven* 2021, forellevisvijver
Maand Prijs
Één periode per visser met één hengel**
(er worden vijf forellen uitgezet en bij iedere tiende visser een zalmforel)
€19,50
Één periode per visser met twee hengels** €26,50
Kindertarief (tot 12 jaar) €10,00
Huur hengel, per periode***
Borg huurhengel
€8,00
€10,00
Portie (meel)wormen €2,30
Reparatie onderlijn €3,00

** Na 10 keer vissen de 11de keer halve prijs. Volle kaart? 1x gratis vissen
*** exclusief vervangingsmateriaal

Reglement

 • Één periode is zes uren, deze begint bij aankomst. Wilt u buiten de openingstijden beginnen, bijv. ’s ochtends vroeg of ’s avonds, dan is dat alleen op afspraak mogelijk.
 • De forellen worden twee keer per dag uitgezet: tussen 10.00 uur en 12.00 uur en tussen 14.00 uur en 15.30 uur. Het uitzetten gebeurt met een grote kruiwagen in de hoek waar het water rondgepompt wordt. Door middel van een schreeuw, een bel of een handteken wordt u hierop attent gemaakt.
 • In de hoek waar de vis wordt uitgezet, is het verboden te vissen. Dit punt wordt afgezet met drijvers en er staat een bordje “NIET VISSEN”.
 • Voeren is te allen tijde verboden.
 • Het is ten strengste verboden een dreg of paternoster te gebruiken. Alle andere middelen, mits wettelijk toegestaan, zijn geoorloofd. Voorbeelden: blinker, twister, alle natuurlijke aas (maden, meelwormen, mestwormen, enz.), gekleurde maden of deeg.
 • Vliegvissen is toegestaan mits het niet te druk is en u geen overlast bezorgd aan andere vissers.
 • De VISPERIODE is strikt persoonlijk en mag niet worden overgedragen.
 • De visser moet zijn visplaats netjes achterlaten. Lijn en ander afval in de AFVALBAK (Er staan er genoeg).
 • Alle gevangen forel mag zonder beperking worden meegenomen.
 • Alle ANDERE SOORTEN gevangen vis moeten direct worden teruggezet (beschadigde exemplaren dienen te worden ingeleverd).
 • Het is verboden om een leefnet in het water te hangen i.v.m. besmettingsgevaar.
 • Helaas geven wij u geen vangstgarantie. Wel worden voor iedere visser vijf forellen uitgezet in de visvijver.

* Fouten en prijswijzigingen voorbehouden