Worden elke visser 5 forellen ingezet in onze forellenvisvijver.
Elke 10de forel visser gaat er een zalmforel in.
u bent welkom

Tarieven* 2024, forellevisvijver
Tarieven Prijs
Één periode per visser met één hengel**
(er worden vijf forellen uitgezet en bij iedere tiende visser een zalmforel)
€21,50
Één periode per visser met twee hengels** €28,50
Kindertarief (tot 12 jaar) €12,50
Portie (meel)wormen €3,00
Portie wasmotten €4,50
Reparatie onderlijn €3,00
Borg huurhengel €25,00

** Na 10 keer vissen de 11de keer halve prijs. Volle kaart? 1x gratis vissen
*** exclusief vervangingsmateriaal

Reglement

 • Één periode is zes uren, deze begint bij aankomst. Wilt u buiten de openingstijden beginnen, bijv. ’s ochtends vroeg of ’s avonds, dan is dat alleen op afspraak mogelijk.
 • De forellen worden twee keer per dag uitgezet: tussen 10.00 uur en 12.30 uur en tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Het uitzetten gebeurt met een grote kruiwagen in de hoek waar het water rondgepompt wordt. Door middel van een schreeuw, een bel of een handteken wordt u hierop attent gemaakt. Op zondag wordt de forel na 12.00 uur uit gezet
 • In de hoek waar de vis wordt uitgezet, is het verboden te vissen. Dit punt wordt afgezet met drijvers en er staat een bordje “NIET VISSEN”.
 • Voeren is te allen tijde verboden.
 • Het is ten strengste verboden een dreg of paternoster te gebruiken. Alle andere middelen, mits wettelijk toegestaan, zijn geoorloofd. Voorbeelden: blinker, twister, alle natuurlijke aas (maden, meelwormen, mestwormen, enz.), gekleurde maden of deeg.
 • Vliegvissen is toegestaan mits het niet te druk is en u geen overlast bezorgd aan andere vissers.
 • De VISPERIODE is strikt persoonlijk en mag niet worden overgedragen.
 • De visser moet zijn visplaats netjes achterlaten. Lijn en ander afval in de AFVALBAK (Er staan er genoeg).
 • Alle gevangen forel mag zonder beperking worden meegenomen.
 • Alle ANDERE SOORTEN gevangen vis moeten direct worden teruggezet (beschadigde exemplaren dienen te worden ingeleverd).
 • Het is verboden om een leefnet in het water te hangen i.v.m. besmettingsgevaar.
 • Helaas geven wij u geen vangstgarantie. Wel worden voor iedere visser vijf forellen uitgezet in de visvijver.

* Fouten en prijswijzigingen voorbehouden